Vi kan leverera drickbart färskvatten upp till 12 m3 per körning - till fastighetsbrunn, för event eller liknande.

Sorens vattenbil