Stadskartan  - www.infodirekt.se
Sveriges Åkeriföretag - www.akeri.se
Väder  - www.yr.no
Vägverket – läget på vägarna  - www.vv.se