Den 4 okt 2018 valdes Kenneth Fjeldseth på en extra bolags- stämma till ny styrelseordförande för bolaget.

Kenneth har lång erfarenhet av entreprenad- och logistikbranschen. Han är utbildad Bygg- och Anläggningsingenjör och har utvecklat yrkeskarriären inom transport- och logistikbranschen.

Läs hela pressmeddelandet här.