naturgrus

Från vår egen grustäkt i Håveröd kan du du få allt vad gäller naturmaterial, till exempel kullersten, natursingel, leksand och infiltrationsgrus för trädgårdar, parker, samt lek- och bruksmiljöer.

Täkten är en av få i Bohuslän och kan förädla ca. 15.000 ton per år. Produktionen ligger i vårt dotterbolag, Bohusfrakt Grus & Kross AB, komplett med sorterverk och lastmaskiner.


Karta till Naturtäkt Håveröd »